فلسفه مبارزه از نگاه آلن بدیو

به گزارش خبرنگاران، در هفته های گذشته کتاب جدیدی از آلن بدیو با ترجمه فواد حبیبی و کمال خالق پناه به دوستدارن فلسفه توسط نشر نی عرضه شد. در گذشته هر سه فصل این کتاب توسط مترجمانی دیگر به فارسی برگردانده شده اند.

فلسفه مبارزه از نگاه آلن بدیو

اما جدایی از تجربه ترجمه ای متفاوت گردآوری این سه گفتار و نیز افزودن دو پیوست که مصاحبه هایی با آلن بدیو در جهت فهم بهتر موضوع است، با اثری مستقل و جذاب روبرویم. البته از این افزوده ها نباید پیش گفتار عالی مترجم انگلیسی کتاب برونو بوستیلز را از یاد برد.

کتاب از یک پیش گفتار، سه سخنرانی بدیو در میانه سال های 2005 تا 2010 و دو مصاحبه با وی تشکیل است. بحث اصلی کتاب را می توان همچون گفتار ابتدایی آن حول محور روابط فلسفه و سیاست که از مباحث اصلی بدیو است برشمارد. در ادامه نوشته، ابتدا به بعضی از جنبه های نظری فلسفه بدیو و مفاهیمی چون رخداد، سوژه و حقیقت در بستر هستی شناسی ریاضیاتی خواهم پرداخت و در نهایت مروری بر سه فصل اصلی کتاب خواهم داشت.

با نگاه به پروژه فلسفی آلن بدیو درمیابیم که سوال اصلی وی ارائه یک پاسخ عقلانی برای امکان تغییر دنیا در وضعیت معاصر است. در واقع بدیو خود را وامدار آن تفکر از کمونیسم می داند، که برآن است اندیشه کمونیستی را دوباره در ساحت گفتمان اجتماعی و نزاع های سیاسی زنده کند.

بدیو در فصل نخست کتاب فلسفه برای مبارزان با عنوان (رابطه پر رمز و راز فلسفه و سیاست)، بر این باور است که آینده فلسفه در بیرون از تاریخ فلسفه رخ می دهد. وی با ارجاع به جمله ای از آلتوسر که ظهور مارکسیسم را بر دو عامل اساسی یعنی (ماتریالیسم تاریخی) و (ماتریالیسم دیالکتیک) می داند، معتقد است در تمام تاریخ فلسفه ظهور مکاتب و اندیشه ها به نوعی در خارج از مرزهای آن رخداده اند و بعدها به عنوانی از تاریخ فلسفه وارد شده اند. همانگونه که فلسفه افلاطون با ریاضیات به صحنه آمد و فلسفه کانت با فیزیک نیوتنی. برای بدیو شروط به ظهور آمدن فلسفه نه در خود فلسفه بلکه در رخدادهای ست که در چهار ساحت سیاست، علم، هنر، و عشق رخ می دهند. وی در این فصل با ارجاع به هگل، فلسفه را اندیشه می داند که در خاتمه روز و در شب هنگام همچون پرنده دانایی- جغد مینروا- پا به عرصه می گذارد. آنگاه که روز به سرآمده و تمامی اتفاقات افتاده اند، فیلسوف در بستر خود با چشمی نیمه باز شاهد ماجراهای روز است و شب هنگام فلسفه خود را طرح افکنی می نماید. اما خود بدیو براین موضع است که فلسفه باید یک گام بیشتر بردارد(ص26). بدون شک برداشتن گامی متفاوت در فلسفه، خود نیز ایده فلسفی است که همچون ایده خاتمه فلسفه و ظهور تفکری نو در فلاسفه قبل از بدیو نیز حضور دارد. از این رو وی کار خود را نیز ماننده فلاسفه پیشین، بازی کردن در میدان نظری فلسفه می داند و به عبارتی معتقد است تکرار بازی گذشته در فلسفه است، اما تکراری خلاقانه.

فصل نخست کتاب با عنوان رابطه پر رمز و راز فلسفه و سیاست ،دیو در فصل کوتاه دوم با عنوان فیگور سرباز فصل سوم کتاب با عنوان سیاست به مثابه دیالکتیکی غیر بیانگر متن سخنرانی بدیو در همایش سال 2005 در انجمن برک بک لندن است.

فصل اول با عنوان فلسفه برای مبارزان رابطه پر رمز و راز فلسفه و سیاست با ترجمه صالح نجفی و محسن ملکی، فصل دوم با عنوانفیگور سرباز با ترجمه علی جمشیدی (انتشار یافته در اکتبر 2017) و فصل سوم که مترجمان کتاب در پانویس بدان اشاره نموده اند توسط مجتبی گل محمدی با عنوان سیاست: دیالکتیک غیر بیانگر ترجمه و در کتاب آلن بدیو (1388)نشر فرهنگ صبا چاپ شده است.

کتاب فلسفه برا مبارزان اثر آلن بدیو با ترجمه فواد حبیبی و کمال خالق پناه در 116 صفحه به قیمت 140 هزار ریال از سوی نشر نی منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "فلسفه مبارزه از نگاه آلن بدیو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فلسفه مبارزه از نگاه آلن بدیو"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید